bielizna - Jak dzielimy źródła historyczne?

nastepnych 20Polecane pytania


Dodaj swoje zadanie domowe za darmo

Edukacja Historia

Jak dzielimy źródła historyczne?

Jak dzielimy żródła historyczne?
12-10-2007 15:00

Odp: Jak dzielimy źródła historyczne?

24-04-2014 08:21:00

Odp: Jak dzielimy źródła historyczne?

na żródła pisane i niepisane.
pisane np:
-kroniki
-kodeksy praw
-pamietniki
-gazety
-listy
-dokumenty
-roczniki
-konstytucje
niepisane np:
-obrazy
-rzeźby
-ubrania
-bronie
-narzędzia
-naczynia
-zabytki
-monety
13-10-2007 12:53

Odp: Jak dzielimy źródła historyczne?

Istnieje bardzo wiele definicji źródeł historycznych:

„Źródło stanowią ślady myśli i czynów, pozostawione przez dawne pokolenie" (Ch. V. Langlois)

„Źródłem historycznym nazywa się utrwalony i zachowany ślad myśli, działania lub najogólniej życia ludzkiego" (M. Handelsman)

„Źródło historyczne jest to wszelki ślad istnienia, czy działania ludzkiego w przeszłości służący do poznania, do rekonstrukcji tego faktu" (S. Kościałkowski)

„Źródłem historycznym jest każda pozostałość przeszłości, która może nas poinformować o minionych wydarzeniach dotyczących dziejów ludzkości" (A. Swieżawski)

Podział źródeł historycznych:

I. Źródła materialne -- budowle, fortyfikacje, maszyny, narzędzia, przedmioty codziennego użytku,
elementy ubrań, uzbrojenia, ozdoby, biżuteria, monety.
II. Źródła ikonograficzne -- malowidła, rzeźby, mozaiki, rysunki na monetach, mozaice, odciski
pieczęci, fotografie, filmy, mapy, plany.
III. Źródła dźwiękowe -- płyty gramofonowe i CD, taśmy magnetofonowe, pliki dźwiękowe.
IV. Źródła pisane -- niezależnie od użytego materiału. Źródła te dzielimy na:
a. opisowe (narracyjne) - kroniki, biografie, hagiografie (żywoty świętych),
pamiętniki, wspomnienia, artykuły prasowe, ulotki,
listy, relacje
b.dokumentowe (aktowe) - akta władz administracyjnych, skarbowe, sądowe,
kościelne, wojskowe, szkolne, organizacji
społecznych i inne.
V. Przekaz ustny -- powszechny w kulturach, które nie wytworzyły pisma.


13-10-2007 17:57

Odp: Jak dzielimy źródła historyczne?

przectaw przyczyny przebieg i skutki powstania warszawskiego
14-10-2007 15:16

Odp: Jak dzielimy źródła historyczne?

Zródła historyczne dzielimy na PISANI i MATERIALNE.
16-10-2007 18:02

Odp: Jak dzielimy źródła historyczne?

Materialne i niematerialne
materialne na pisane niepisane
pisane na aktowe i opisowe

przykłady
opisowe
-pamiętniki
-listy
-prasa
-kroniki
aktowe
-ustawy
-statusy
-konstytucje
-dekrety
niepisane
-budowle
monety
-stroje
-fotografie
niematerialne
-legendy
-obyczje

to jest poprawne miałam to rok temu :) i spisalam z zeszytu
16-10-2007 18:05
pytanie:
odpowiedź:


load_avg: 1.21